Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Wat

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. De GECORO is in elke gemeente samengesteld op basis van verschillende maatschappelijke geledingen.
 

Wat zijn de taken van de GECORO?

Het adviseren van de gemeenteraad en het schepencollege waarbij afwegingen moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening:

  • aanvragen tot verkavelingen
  • aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen met een grote ruimtelijke impact
  • ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

De GECORO kan zowel op eigen initiatief adviseren, als op vraag van het schepencollege. Vanuit de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht.
 

Hoe werkt de GECORO? 

Aan het begin van elke nieuwe legislatuur wordt de GECORO opnieuw benoemd. Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In onze gemeente heeft de gemeenteraad beslist dat deze commissie uit 13 leden zal bestaan:

  • 8 deskundigen
  • 5 leden uit 5 maatschappelijke geledingen namelijk cultuurraad, sportraad, jeugdraad, milieuraad en KMO- en vrije beroepenraad.
  • Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.
     

Verslagen

De verslagen van de GECORO zijn op te vragen bij via ruimtelijke.ordening [at] schilde.be.
 

Reglement

U kunt hieronder het reglement van de GECORO nalezen.