Beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek

Wat is het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek?

Dit orgaan staat in voor het beheer van de bibliotheek en stimuleert de werking ervan. Daarnaast geeft ze ook advies aan het bestuur over dingen die met de gemeentelijke bibliotheek te maken hebben.
 

Samenstelling

Het beheersorgaan telt:

  • 18 effectieve leden die evenwichtig zijn verdeeld qua filosofie en ideologie:
    • 9 vertegenwoordigers uit politieke fracties in de gemeenteraad
    • 9 gebruikers van de bibliotheek 
  • gecoöpteerde leden
  • 1 lid vanuit de politieke fracties met raadgevende stem
     

Verslagen vergaderingen

De verslagen van de algemene vergaderingen kunnen worden opgevraagd. Stuur hiervoor een e-mail aan bibliotheek [at] schilde.be.