Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn:

  • omschrijft de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.
  • verschaft de raadsleden meer informatie over de rechten die ze hebben.
  • wordt bij de aanvang van een nieuwe bestuursperiode aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit kan een volledig nieuw reglement of de bekrachtiging van het bestaande reglement zijn. In ieder geval moeten de raadsleden er een uitspraak over doen. 
  • kan tijdens de zittingsperiode door de raadsleden worden gewijzigd.