Vergaderdata, agenda en verslagen

Verslagen raad voor maatschappelijk welzijn

Wenst u een agenda of verslag in te kijken van een vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn? Dat kan!

Van volgende bestuursorganen kunt u de verslagen online bekijken.

 • Gemeenteraad
 • College van burgemeester en schepenen
 • Raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
 • Vast bureau
 • Raad van bestuur autonoom gemeenbedrijf (AGB - RVB)

Klik hier voor de agenda en verslagen.

Deze verslagen liggen ook ter inzage op het secretariaat van het gemeentehuis.

Data raad voor maatschappelijk welzijn 2020

De vergaderingen gaan van start om 20 uur en zijn openbaar.

Data 2020
 • maandag 20 januari 2020
 • maandag 17 februari 2020
 • maandag 16 maart 2020
 • maandag 20 april 2020 (omwille van de coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal plaatsvinden en zonder publiek.)
 • maandag 18 mei 2020 (omwille van de coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal plaatsvinden en zonder publiek.)
 • maandag 15 juni 2020  (omwille van de coronamaatregelen zal deze vergadering met beperkt publiek plaatsvinden.)
 • dinsdag 18 augustus 2020 (omwille van de coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal plaatsvinden en zonder publiek.)
 • maandag 21 september 2020
 • maandag 19 oktober 2020
 • maandag 16 november 2020
 • maandag 14 december 2020

Burgemeesterbesluit_20200805_digitale zitting zonder publiek

Archief raad voor maatschappelijk welzijn - vanaf mei 2018

2018
Verslag 17.05.2018
Verslag 14.06.2018
Verslag 19.07.2018
Verslag 20.09.2018
Verslag 18.10.2018
Verslag 22.11.2018
Verslag 13.12.2018