Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

Openingsuren & contact

Gezin en welzijn

Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot
Morgen: tot en van tot
Telefoon03 380 07 44
jeugd [at] schilde.be

Over de raad

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) treedt op als inspraak- en adviesorgaan bij het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie inzake ontwikkelingssamenwerking en helpt bij de uitvoering van dit beleid. Ze vervult een informatieve, educatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking wat betreft de Noord-Zuidproblematiek en steunt projecten en personen actief in de Derde Wereld. Zij schrijven geregeld adviezen aan het gemeentebestuur om deze thematieken aan te kaarten. Daarnaast verzorgen zij jaarlijks de 11.11.11-actie op het grondgebied en staan zij ook in voor de beoordeling van de Zuid-projecten en NGO’s m.b.t. een jaarlijkse subsidietoelage. 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de raad bestaat uit minimum 7 en maximum 12 vrijwilligers die om de drie jaar verkozen worden tijdens de algemene vergadering. Het bestuur kiest onderling een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester. De GROS is samengesteld uit afgevaardigden van verenigingen uit de gemeente die ontwikkelingssamenwerking als voornaamste doelstelling hebben, of die in hun werking ook een sterke bekommernis hebben voor ontwikkelingssamenwerking. Ook vertegenwoordigers van projecten die van de GROS toelagen krijgen, kunnen deel uitmaken van de algemene vergadering, net als geïnteresseerde inwoners.

Alle leden worden minimum tweemaal per jaar uitgenodigd op de algemene vergadering. Daar worden thema‘s besproken en gestemd die door het bestuur voorbereid zijn.

voorzitter: Pol Jonnet, pjonnet [at] hotmail.com

Verslagen 

De verslagen van de algemene vergaderingen zijn op te vragen via gros [at] schilde.be.