Geschiedenis Schilde

“Schilde”

Schilde werd vroeger Scinlo genoemd, wat ’Schijn door het bos‘ betekent of beter nog, ’blinkend water door het bos‘. Met andere woorden: een waterloop door een bos.
 

Abdij van Affligem drukt stempel op Schilde

In de 12e eeuw schonk Zeger van Craeynem een deel van zijn goed in Schilde aan de abdij van Affligem. Deze abdij zou in de loop der tijd nog belangrijke goederen in de gemeente verwerven en haar stempel drukken op het parochiaal leven. Zo kwam de verering van Sint-Guibertus, stichter van de abdij van Gembloers, via Affligem naar Schilde, waar deze heilige tot parochiepatroon werd uitgeroepen.
 

Schilde wordt residentiële gemeente

Met het groeiend prestige van het hertogdom Brabant steeg de aantrekkingskracht van Schilde op adellijke geslachten. Aanvankelijk kwamen die vooral uit de omgeving van het hertogelijk hof. Vanaf het einde van de 14e eeuw kreeg de familie van de Werve Schilde in haar greep. Op twee korte onderbrekingen in de 17e en de 18e eeuw na, zouden de van de Werves tot het midden van vorige eeuw Schilde in handen houden. Na de dood van de weduwe van baron Gaston van de Werve in 1953 werd het kasteel van Schilde gesloopt en de uitgestrekte bezittingen verkocht en later verkaveld. Daarmee nam de ontwikkeling van Schilde tot residentiegemeente een hoge vlucht. De bevolking steeg van iets meer dan 4000 in 1950 tot ver boven de 10 000 in 1976. Vandaag telt Schilde (zonder ‘s-Gravenwezel) iets meer dan 13 000 inwoners.
 

Economische ontwikkeling

De economische ontwikkeling van Schilde kreeg een eerste impuls in 1745 toen de oude kasseiweg Antwerpen-Deurne tot hier werd doorgetrokken. Stilaan zou de dorpskern verhuizen naar de nieuwe Turnhoutsebaan. Deze beweging kreeg nog meer vaart toen in 1885 de tramlijn Antwerpen-Hoogstraten langs hier werd aangelegd. De snelverbinding kwam niet enkel de handel ten goede. Ook vele kunstenaars vonden hun weg naar het landelijke Schilde.

Dankzij de naoorlogse ontwikkelingen groeide Schilde sinds de tweede helft van de 20e eeuw uit tot een grote en één van de meest welvarende gemeenten in de Antwerpse periferie.