Deze steun is voor iedereen die de gevolgen ervaart van de coronacrisis.

 • werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren
 • deeltijds tewerkgestelde werknemers
 • eenoudergezinnen
 • jobstudenten
 • zelfstandigen
 • personen met een handicap

De steun wordt verleend na een individuele analyse door onze sociale dienst.

De maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

 • huisvesting: alle kosten gerelateerd aan wonen, met uitzondering van de huurwaarborg
 • energie: verbruik, inclusief sociale en budgettaire begeleiding
 • psychosociale hulp: kosten voor professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld of angst en psychiatrische problemen
 • gezondheid: ziekenhuisfacturen, medicijnen, aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen, ...
 • digitale toegankelijkheid: om sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen
 • basisbehoeften: transportkosten, aankoop van kleding, aankoop van een bril, ...
 • hulp voor de families in moeilijkheden in het kader van de strijd tegen kinderarmoede
 • financiële hulp: kwetsbare groepen ontvangen een digitale cadeaubon

Reglement - cadeaubon

Datum goedkeuring: 21 september 2020
Publicatiedatum: 15 oktober 2020
Geldig vanaf: 1 november 2020