Persoonlijke gegevens
Jouw woonsituatie
Heb je een aparte wooneenheid ter beschikking?
Beantwoord volgende vragen indien je niet over een aparte wooneenheid beschikt.
Heb je een aparte keuken ter beschikking?
Heb je een aparte leefruimte ter beschikking?
Heb je een aparte badkamer ter beschikking?
Leeftijd Aantal
voor volwassenen (18+)
voor kinderen (+12)
voor kleine kinderen (-12)