Attest van de Belgische nationaliteit

Wat 

Een attest van de Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden 
  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.
Hoe 

U kunt het attest aanvragen:

  • aan het loket van de dienst burgerzaken
  • online met uw elektronische identiteitskaart (eID):