Streekeigen bomen en planten

Is uw bouw- of kapvergunning goedgekeurd? 

Dan krijgt u instructies over de heraanplanting:

  • met inlandse hoogstammige loof- of fruitbomen
  • met inlandse streekeigen heesters (onderbegroeiiing) 

In toegevoegde folder vindt u advies bij het kiezen van dat plantgoed.