Speciale toelage afval - inwoners met een medisch probleem

Wat 

Hebt u een medisch probleem en daarom meer afval? Dan krijgt u een toelage.
Deze toelage bedraagt 75 euro per persoon en per jaar.

Voorwaarden 
 • U hebt een langdurig medisch probleem (doktersattest).
 • U woont in Schilde en verblijft niet in een residentie zoals een woonzorgcentrum, serviceflat of een voorziening voor andersvalide, ...
 • U hebt een hoog verbruik van verzorgingsmateriaal door medische of therapeutische noden.
 • U hebt zelf een diftarrekening.
Hoe 

Via een aanvraagformulier dat u krijgt bij het Sociaal huis. U dient het aanvraagformulier in voor 15 november.
Meer informatie en aanvragen: Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67, Schilde, 03 383 62 18 (werkdagen van 8.30 tot 12 uur)

Wat meebrengen 
 • Medisch attest van het OCMW, ingevuld door de arts die het langdurig medisch probleem met extra afval behandelt (incontinentie, nierdialyse thuis, stomapatiënt, ...)
  OF
 • Attest incontinentieforfait van het ziekenfonds voor zwaar zorgbehoevenden
  OF
 • Attest voor tegemoetkoming voor de aankoop van incontinentiemateriaal van het VAPH.