Toelage voor mindervaliden ouder dan 21 jaar

Indien u ouder bent dan 21 jaar en zwaar fysiek of mentaal gehandicapt, kunt u in aanmerking komen voor de toelage voor personen met een handicap.

U moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • U woont permanent, enkel ’s avonds of enkel tijdens het weekend in Schilde
 • U hebt een invaliditeit van minstens 66% of vermindering van zelfredzaamheid vanaf 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot 1/3
 • Uw gezamenlijk belastbaar vermogen is niet hoger dan de toegestane maxima of u woont als meerderjarige mindervalide persoon in bij andere personen en uw gezamenlijk belastbaar vermogen is niet hoger dan de toegestane maxima of u hebt een collectieve schuldenregeling
 • Indien uw gezin meerdere onroerende eigendommen bezit, hebt u geen recht op de toelage.

Om uw aanvraag te behandelen dient u volgende documenten mee te nemen naar het Sociaal Huis:

 • Uw identiteitskaart
 • Het meest recente aanslagbiljet voor de belastingen
 • Klever van het ziekenfonds dat uw Omniostatuut bewijst
 • Eén van de volgende attesten van invaliditeit:
  • Minstens 66% invaliditeit
  • Vermindering van de zelfredzaamheid van minimum 9 punten
  • Vermindering van het verdienvermogen tot 1/3
 • Bijkomende documenten naargelang uw statuut
  • U heeft de pensioenleeftijd bereikt: een attest van het Ministerie van Sociale Zaken, ‘Hulp aan Bejaarden’, Directie Personen met een handicap.
  • U heeft de pensioenleeftijd niet bereikt: een attest van het ziekenfonds of Ministerie van Sociale Zaken, Directie Personen met een handicap
  • U bent in collectieve schuldbemiddeling: een attest van uw schuldbemiddelaar.