Sociaalpedagogische toelage

Indien u thuis uw zwaar fysiek of mentaal gehandicapt kind verzorgt en opvoedt, kunt u in aanraking komen voor een sociaalpedagogische toelage van het Sociaal Huis.

  • Kind = persoon tussen 3 en 21 jaar op 1 januari van het jaar van de aanvraag
  • Zwaar fysiek of mentaal gehandicapt = minstens 66% invaliditeit

U moet bij aanvraag een attest afleveren waaruit blijkt dat uw kind minstens 66% gehandicapt is:

  • Attest van verhoogde kinderbijslag of
  • Een erkenning van de Federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid