Openbaar onderzoek

Gedurende de termijn van het openbare onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit conform artikel 26 van het besluit omgevingsvergunning. U kunt dit op volgende manieren indienen:

  • schriftelijk per aangetekende zending
  • schriftelijk tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • via het omgevingsloket

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Adres: Vijverlaan 48
Aanvrager / exploitant: Halans Veerle
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het wijzigen van de bestemming van een weekendwoning naar permanente bewoning en het regulariseren van de kelderuimte tot verluchte ruimte
Omgevingsloketnummer: OMV_2021057339
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 18 april 2021 tot en met 17 mei 2021

 

Adres: Rijsblokstraat 28
Aanvrager / exploitant: Veltmans Ronald
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het isoleren van de voorgevel afgewerkt met een crepi en het regulariseren van een bijgebouw
Omgevingsloketnummer: OMV_2021057575
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 18 april 2021 tot en met 17 mei 2021

 

Adres: Rijsblokstraat 26
Aanvrager / exploitant: Veltmans Ronald
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het isoleren van de voorgevel afgewerkt met een crepi en het regulariseren van een bijgebouw
Omgevingsloketnummer: OMV_2021057574
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 18 april 2021 tot en met 17 mei 2021

 

Adres: Wijnegemsteenweg 78
Aanvrager / exploitant: Bellemond nv.
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 2 woonentiteiten
Omgevingsloketnummer: OMV_2021014164
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 18 april 2021 tot en met 17 mei 2021

 

Adres: Kasteeldreef 129a
Aanvrager / exploitant: Willems Alain
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten
Omgevingsloketnummer: OMV_2020055801
Bevoegde overheid: bestendige deputatie
Termijn onderzoek:  van 12 april 2021 tot en met 11 mei 2021

 

Adres: Wijnegemsteenweg 89
Aanvrager / exploitant: Thuys Roby
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het afbreken van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 14 woonentiteiten
Omgevingsloketnummer: OMV_2021032431
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 12 april 2021 tot en met 11 mei 2021

 

Adres: Picardiëlaan 69
Aanvrager / exploitant: Ressimo nv.
Aanvraag voor: Verkaveling
Onderwerp: het verkavelen in 2 loten
Omgevingsloketnummer: OMV_2021022382
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 17 april 2021 tot en met 16 mei 2021

 

Adres: Fondatiedreef 8 en 8A
Aanvrager / exploitant: Mathilex
Aanvraag voor: Verkaveling
Onderwerp: het bijstellen van oppervlakte van lot 2
Omgevingsloketnummer: OMV_2021041109
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 18 april 2021 tot en met 17 mei 2021

 

Adres: Zandhovensebaan 13
Aanvrager / exploitant: Hermans Eline
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning in halfopen bebouwing
Omgevingsloketnummer: OMV_2020170909
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 11 april 2021 tot en met 10 mei 2021

 

Adres: Patrijzenlaan 15
Aanvrager / exploitant: Joosen Erwin
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning
Omgevingsloketnummer: OMV_2021033857
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 11 april 2021 tot en met 10 mei 2021

 

Adres: Groene Wandeling 4
Aanvrager / exploitant: Ludmila Lutvinenko
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het regulariseren van een vrijstaande ééngezinswoning met een bijgebouw, het aanleggen van een zwemvijver en het aanpassen van de verhardingen
Omgevingsloketnummer: OMV_2021042428
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 8 april 2021 tot en met 7 mei 2021

 

Adres: Turnhoutsebaan 141
Aanvrager / exploitant: Neirynck Katrien
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het plaatsen van een lamellendak bij een beschermd monument 'Brouwerij De Drie Lindekens'
Omgevingsloketnummer: OMV_2021036525
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 5 april 2021 tot en met 4 mei 2021

 

Adres: Turnhoutsebaan 100
Aanvrager / exploitant: Delitraiteur nv.
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen van een toonzaal met bestemmingswijziging naar horeca en opslag, het plaatsen van een hoogspanningscabine en nieuwe publiciteit
Omgevingsloketnummer: OMV_2021024572
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 3 april 2021 tot en met 2 mei 2021

 

Adres: Egelvoortstraat 20
Aanvrager / exploitant: Raes-De Ridder
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het slopen van de bestaande woning met bijgebouw, het bouwen van een nieuwe ééngezinswoning met bijgebouw en open lucht zwembad
Omgevingsloketnummer: OMV_2021036316
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 5 april 2021 tot en met 4 mei 2021

 

Adres: Lindenstraat 48
Aanvrager / exploitant: Droessaert Dominique
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning
Omgevingsloketnummer: OMV_2021041877
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 5 april 2021 tot en met 4 mei 2021

 

Adres: Zandhovensebaan zn
Aanvrager / exploitant: Adriaenssens Laurens
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een paardenstal
Omgevingsloketnummer: OMV_2020007180
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 27 maart 2021 tot en met 25 april 2021

 

Adres: Oelegemsteenweg 50
Aanvrager / exploitant: Cuyvers Bram
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning en het aanleggen van een openlucht zwembad en regulariseren van een bijgebouw
Omgevingsloketnummer: OMV_2021029685
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 4 april 2021 tot en met 3 mei 2021

 

Adres: Eugeen van de Vellaan 85
Aanvrager / exploitant: van der Brempt
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het regulariseren van verbouwingswerken aan een bestaande ééngezinswoning, het slopen van een bijgebouw en het regulariseren van een bijgebouw
Omgevingsloketnummer: OMV_2021034678
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 4 april 2021 tot en met 3 mei 2021

 

Adres: Patrijzenlaan 14
Aanvrager / exploitant: Martens Tom
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en renoveren van een bestaande ééngezinswoning en het regulariseren van een tuinberging
Omgevingsloketnummer: OMV_2021018607
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 4 april 2021 tot en met 3 mei 2021

 

Adres: Picardiëlaan 90
Aanvrager / exploitant: Plantenhuis
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een serre bij een bestaand tuinbouwbedrijf
Omgevingsloketnummer: OMV_2021023080
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 29 maart 2021 tot en met 27 april 2021

 

Adres: Brasschaatsebaan 110
Aanvrager / exploitant: Van Pelt Eric
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het aanleggen van een vijver en regularisatie van 2 bijgebouwen
Omgevingsloketnummer: OMV_2021045304
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021

 

Adres: Grote Beemd 22
Aanvrager / exploitant: Ward Bal
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een weekendverblijf en aanleggen van een vijver
Omgevingsloketnummer: OMV_2021036924
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021

 

Adres: Maretak 23B
Aanvrager / exploitant: Druyts - Ponseele
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning en het regulariseren van een tuinberging en een vijver
Omgevingsloketnummer: OMV_2021033970
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021

 

Adres: Den Aard 10
Aanvrager / exploitant: Oostlander Marinus
Aanvraag voor: Verkaveling
Onderwerp: het verkavelen in 36 loten
Omgevingsloketnummer: OMV_2020171817
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 26 maart 2021 tot en met 24 april 2021

 

Adres: Oudaen 9
Aanvrager / exploitant: Costermans Projecten nv.
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het ontwikkelen van een woonuitbreidingsgebied met een groepswoningbouwproject met de aanleg van een park en het verleggen van een gemeenteweg en parking en het bestendige van een groene ruimte
Omgevingsloketnummer: OMV_2019156390
Bevoegde overheid: bestendige deputatie
Termijn onderzoek:  van 19 maart 2021 tot en met 17 april 2021

 

Adres: Oudebaan 85B
Aanvrager / exploitant: De Winter Stéphanie
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning met praktijkruimte en het wijzigen van de vergunde carport
Omgevingsloketnummer: OMV_2020166118
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 25 maart 2021 tot en met 23 april 2021

 

Adres: Waterlaatstraat 16
Aanvrager / exploitant: Wuyts Hanne
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het slopen  van de restanten van een bestaande ééngezinswoning, het bouwen van een nieuwe rijwoning met een tuinberging
Omgevingsloketnummer: OMV_2021005171
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 25 maart 2021 tot en met 23 april 2021

 

Adres: Kampdreef 28
Aanvrager / exploitant: Vlayen
Aanvraag voor: Verkaveling
Onderwerp: het verkavelen van 1 lot
Omgevingsloketnummer: OMV_2021021346
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 20 maart 2021 tot en met 18 april 2021

 

Adres: Renier Sniederspad 53
Aanvrager / exploitant: Bergen
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: de functiewijziging van een weekendwoning naar permanente bewoning
Omgevingsloketnummer: OMV_2021030680
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 21 maart 2021 tot en met  19 april 2021

 

Adres: Oelegemsteenweg 71
Aanvrager / exploitant: van Kesteren Jean-Jacques
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een carport
Omgevingsloketnummer: OMV_2021026732
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 21 maart 2021 tot en met  19 april 2021

 

Adres: Kwekerijstraat 16
Aanvrager / exploitant: Bulinckx Alex
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning
Omgevingsloketnummer: OMV_2021035569
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 21 maart 2021 tot en met 19 april 2021

 

Adres: Schaliënhoefdreef 39
Aanvrager / exploitant: Yaramis
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning, een bijgebouw en een openlucht zwembad
Omgevingsloketnummer: OMV_2021025730
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 18 maart 2021 tot en met 16 april 2021

 

Adres: Rozenlaan 18
Aanvrager / exploitant: Faes Genia
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning, het aanleggen van een openlucht zwembad, het bouwen van een bijgebouw met een muur en het rooien van bomen
Omgevingsloketnummer: OMV_2020179628
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 14 maart 2021 tot en met 12 april 2021

 

Adres: Eekhoornlaan 34
Aanvrager / exploitant: Anckaert Goedele
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het regulariseren van het plaatsen van houten geluidspanelen
Omgevingsloketnummer: OMV_2021023851
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 14 maart 2021 tot en met 12 april 2021

 

Adres: Sint Jobsteenweg 88
Aanvrager / exploitant: Hassan Ben Moh - Binta Jobe
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met openlucht zwembad en exploitatie van een tijdelijke bronbemaling
Omgevingsloketnummer: OMV_2021026115
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 14 maart 2021 tot en met 12 april 2021