Openbaar onderzoek

Gedurende de termijn van het openbare onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit conform artikel 26 van het besluit omgevingsvergunning. U kunt dit op volgende manieren indienen:

  • schriftelijk per aangetekende zending
  • schriftelijk tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • via het omgevingsloket

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Adres: Vijverlaan 56
Aanvrager / exploitant: Van Laere Timmy
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp:het regulariseren van de nulpas van een vergunde woning en van de tuin en het aanleggen van een terras aan de bestaande woning
Omgevingsloketnummer: OMV_2020078223
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 20 augustus 2020 tot en met 18 september 2020

 

Adres: Speelbosweg 24
Aanvrager / exploitant: Vermeiren Bart
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp:het bouwen van een woning
Omgevingsloketnummer: OMV_2020082784
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 16 augustus 2020 tot en met 14 september 2020

 

Adres: van de Wervelaan 74
Aanvrager / exploitant: Bouwwerken Peeters
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp:het slopen van twee halfopen eengezinswoningen en het bouwen van een meergezinswoning met 23 woonentiteiten
Omgevingsloketnummer: OMV_2020076316
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 17 augustus 2020 tot en met 15 september 2020

 

Adres: Sint Jobsteenweg 120
Aanvrager / exploitant: Rinkven International Golfclub
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp:het aanpassen van de compartimentering van het club- en caddyhuis en het regulariseren van een groendak
Omgevingsloketnummer: OMV_2020075177
Bevoegde overheid: Vlaamse Regering
Termijn onderzoek:  van 13 augustus 2020 tot en met 11 september 2020

 

Adres: Liersebaan 18
Aanvrager / exploitant: Robeyns Diego
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp:het bouwen van een tuinhuis
Omgevingsloketnummer: OMV_2020065879
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 20 augustus 2020 tot en met 18 september 2020

 

Adres: Oudaen 7
Aanvrager / exploitant: Giuseppe Farris
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp:het slopen van een eengezinswoning en het bouwen van een meergezinswoning met 8 woonentiteiten
Omgevingsloketnummer: OMV_2020096617
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020

 

Adres: Cameliaan 5
Aanvrager / exploitant: Icken Crols
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp:het afbreken van de bestaande ééngezinswoning met verharding en het bouwen van een nieuwe ééngezinswoning met openluchtzwembad, vijver en nieuwe verhardingen
Omgevingsloketnummer: OMV_2020091947
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 9 augustus 2020 tot en met 7 september 2020

 

Adres: Waterstraat 41
Aanvrager / exploitant: Melis Marthe
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp:het regulariseren van een open veranda, een tuinberging en een houten tuinhuis aan een bestaande ééngezinswoning
Omgevingsloketnummer: OMV_2020060361
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 2 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020

 

Adres: Gillès de Pélichylei 42
Aanvrager / exploitant: Crosiers - Leysen
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp:het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met tuinhuis en een openlucht zwembad
Omgevingsloketnummer: OMV_2020075207
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 2 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020

 

Adres: Blijde Inkomst sectie B nrs 127B, 128A en 136B
Aanvrager / exploitant: Anne Carpentier, Michiel Carpentier,  Paul Carpentier en Pieter Carpentier
Aanvraag voor: het verkavelen van gronden
Onderwerp: het verkavelen in 5 loten 
Omgevingsloketnummer: OMV__2020066150
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 1 augustus  2020 tot en met 30 augustus 2020

 

Adres: Turnhoutsebaan  459 
Aanvrager / exploitant: Katrien Cleeren en Naessens-Cleeren bvba 
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp: het afbreken van de bestaande apotheek en het bouwen van een apotheek met een meergezinswoning met 4 woonentiteiten en studio bij de apotheek
Omgevingsloketnummer: OMV_2020049961
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 1 augustus 2020 tot en met 30 augustus 2020

 

Adres: Oudaen 7
Aanvrager / exploitant: Guiseppe Farris 
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp: het  slopen van een eengezinswoning en het bouwen van een meergezinswoning met 8 woonentiteiten  
Omgevingsloketnummer: OMV_2020096617
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020