Gewone procedure

Wat

Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Dan volgt uw aanvraag de gewone vergunningsprocedure waarbij een openbaar onderzoek georganiseerd moet worden.
 

Procedure

1 Vooroverleg - projectvergadering Binnen 60 dagen na verzoek
2 Indienen dossier

Via het omgevingsloket. Indien u hierbij hulp wenst, kunt u contact opnemen met het omgevingsloket of een afspraak maken met de dienst grondgebiedzaken.

3 Onderzoek van de ontvankelijkheid en volledigheid

Termijn van 30 dagen vanaf dag na de indiening van het dossier

4 Verwerking dossier  Openbaar onderzoek
Inwinnen adviezen
5 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen
  • Termijn van 105 dagen zonder provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC)
  • Termijn van 120 dagen bij een verplicht advies POVC

vanaf datum verzenden volledigheidsbewijs of 30 dagen na indiening

6 Bekendmaking
  • door gemeente: publiceren op website + 30 dagen ter inzage leggen
  • door aanvrager: 30 dagen uithangen op bouwplaats
7 Start der werken
  • melden start der werken door bouwheer aan gemeente 
  • uitvoering of exploitatie 36 dagen na aanplakking