Meldingsprocedure

Voor een aantal kleinere bouwwerken en/of milieuaspecten van klasse 3 volstaat een melding en hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Net als bij een vergunning, kunnen die ook gecombineerd voorkomen.

De meldingsplichtige werken mogen niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

  • verordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
  • bijzondere plannen van aanleg (BPA)
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

Om zeker te zijn neemt u het best altijd vooraf contact op met de dienst grondgebiedszaken.