Verbouwen en/of uitbreiden

Wat 

  1. Verbouwen, renovatie en onderhoud van de woning zonder volume-uitbreiding
    Onderhoudswerken zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van vergunning. Ook handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken zijn, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van vergunning. Deze handelingen zijn vergunningsplichtig als ze aan de voorgevel worden uitgevoerd, omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden. Meer informatie vindt u hier
     
  2. Uitbreiden
    Voor het uitbreiden van een woning is in regel een vergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een melding
    Kijk zeker ook na of de medewerking van een architect vereist isMeer informatie vindt u hier.

Hoe

Procedure

Afhankelijk van uw project volgt uw dossier de gewone of vereenvoudigde procedure.

De vereenvoudigde procedure is van toepassing voor beperkte stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen openbaar onderzoek nodig is en beperkte veranderingen van inrichtingen die al een vergunning hadden. Als een openbaar onderzoek vereist is, volgt uw dossier de gewone procedure.
 

Prijs

Een dossier indienen is gratis. Wanneer uw vergunning wordt afgeleverd, wordt een bouwtaks aangerekend. Hou wel rekening met eventuele waarborgen en verzendingskosten bij een openbaar onderzoek.
 

Regelgeving