Zonnepanelen en schotelantennes

Wat

Het plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes is in de meeste situaties vrijgesteld van vergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Hier vindt u meer informatie over vrijgestelde werken.

Hoe

Hebt u toch een vergunning nodig?

  1. U dient een aanvraag in via het omgevingsloket. Voeg minimaal een inplantingsplan en drie recente foto’s als bijlage toe. Meer informatie over de bijlages vindt u in het normenboek voor digitale aanvragen zonder architect.
  2. Slaagt u er niet in de aanvraag digitaal in te dienen? Maak dan een afspraak met de dienst grondgebiedzaken om u te laten begeleiden. Breng het volgende mee:

Procedure

Afhankelijk van uw project volgt uw dossier de gewone of vereenvoudigde procedure.

De vereenvoudigde procedure is van toepassing voor beperkte stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen openbaar onderzoek nodig is en beperkte veranderingen van inrichtingen die al een vergunning hadden. Als een openbaar onderzoek vereist is, volgt uw dossier de gewone procedure.
 

Prijs

Een dossier indienen is gratis. Hou wel rekening met eventuele waarborgen en verzendingskosten bij een openbaar onderzoek.
 

Regelgeving