Leegstaande woningen en gebouwen

Wat? 

Een woning staat leeg wanneer die langer dan 12 maanden na elkaar niet bewoond is.
Een gebouw staat leeg als minimaal de helft van de oppervlakte langer dan 12 maanden na elkaar niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw.

Nadelen

  • veel leegstaande woningen en gebouwen zorgen voor verloedering van de omgeving
  • geen (huur-)inkomsten, enkel kosten
  • leegstand zorgt voor een waardevermindering van de woning
  • u moet een leegstandsbelasting betalen

Belasting 

Als de woning of gebouw langer dan een jaar leegstaat, wordt het pand opgenomen in het leegstandsregister.
Wanneer de woning of het gebouw een jaar in het register is opgenomen, wordt u als eigenaar belast. 
Deze leegstandsbelasting bedraagt het eerste jaar 1 000 euro en wordt daarna jaarlijks verhoogd.
Onderaan deze pagina vindt u het gemeentelijk reglement over leegstand. 

Vrijstellingen of schrappingen

In sommige specifieke situaties, kunt u een vrijstelling van leegstandsbelasting aanvragen. De voorwaarden vindt u in het reglement of vraag ernaar bij het Wooninfopunt
De woning of het gebouw kan uit het leegstandsregister worden geschrapt wanneer u als eigenaar bewijst dat de woning of het gebouw 6 maanden opnieuw bewoond is of meer dan de helft van het gebouw weer wordt gebruikt.

Belasting vermijden 

Voorkom dat uw woning of gebouw in het leegstandsregister wordt opgenomen. Eenmaal opgenomen in het register kunt u de woning of het gebouw ook uit het register laten schrappen door onderstaande toe te passen:

  • De woning of het gebouw zelf terug gebruiken: vraag naar eventuele premies in het Wooninfopunt.
  • Verhuren: U kunt de woning verhuren, privé of verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor.
  • Verkopen: Een woning die lang leeg staat, kan aanzienlijk in waarde verminderen.