Huren bij een sociaal verhuurkantoor

Wat 

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie, meestal ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten en/of OCMW's, die woningen (en appartementen) huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs onderverhuurt. SVK geeft hierbij voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en bewoners.

Een sociaal verhuurkantoor biedt een aantal voordelen:

 • het verhuurt woningen die voldoen aan de kwaliteitsnormen,
 • het gebruikt correcte huurcontracten,
 • het voorziet indien nodig begeleiding voor de huurder in verband met zijn rechten en plichten,
 • het gaat mee op zoek naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs,
 • het biedt woningen aan met een huurprijs die vaak lager ligt dan deze op de gewone huurmarkt.
Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij een SVK moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U moet ouder zijn dan 18 jaar.
 • U moet voldoen aan de inkomensvoorwaarde: uw inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.
 • U moet voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: op het ogenblik van de inschrijving mag u géén woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland bezitten.
 • U moet voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid. Voor deze beide voorwaarden moet u een aantal documenten kunnen voorleggen. De sociale huisvestingsmaatschappij kan u hierin verder wegwijs helpen.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.


Alle voorwaarden en meer informatie over huren bij een sociaal verhuurkantoor (externe link) vindt u op de website van de VMSW.

Hoe 

Inschrijven

Iedereen die aan de voorwaardenvoldoet kan zich inschrijven bij een sociaal verhuurkantoor.

Wachtlijst

Als u ingeschreven bent, komt u op een wachtlijst terecht. Bij een sociaal verhuurkantoor krijgt diegene die de woning het meest nodig heeft, voorrang.

Toewijzingsregels

Op het ogenblik dat een woning vrijkomt, raadpleegt het sociaal verhuurkantoor de wachtlijst.

  De inschrijvingsdatum speelt alleen maar mee als twee of meer kandidaten een zelfde aantal punten hebben. Dan krijgt diegene die het langst is ingeschreven, voorrang.

Wanneer die de woning wenst, wordt een huurcontract van 9 jaar aangeboden.

 • Alleen de kandidaat-huurders waarvan de grootte van de woning overeenkomt met de gezinssamenstelling worden uitgenodigd. 
 • Daarnaast wordt gewerkt met een puntensysteem:
  • De meeste punten worden aan het inkomen en de "herhuisvestingsnood" toegekend.
  • Verder kan er nog rekening worden gehouden met het aantal kinderen, de band met de gemeente, de tijd dat iemand op de wachtlijst staat.

Wanneer deze persoon de woning wenst, wordt een huurcontract van 9 jaar aangeboden.

Regelgeving 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van sociale verhuurkantoren.