Huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Voorwaarden 
  • u moet meerderjarig zijn
  • uw inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.
  • op het ogenblik van de inschrijving mag u geen woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
  • u moet voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid: deze voorwaarde is alleen van toepassing op een huurder die na 1 januari 2008 huurder is van een sociale huurwoning. Voor beide voorwaarden moet u een aantal documenten kunnen voorleggen. De sociale huisvestingsmaatschappij kan u hiermee helpen.
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.


Alle voorwaarden en meer informatie over huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij (externe link) vindt u op de website van de VMSW.

Hoe 

Inschrijven

Om zich in te schrijven, neemt u best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar u wil wonen (externe link).

Wanneer u langs gaat, neemt u best volgende documenten mee:

  • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
  • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
  • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin
  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.


Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de chronologische lijst van de in aanmerking te nemen kandidaten. In sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Meer informatie over de voorwaarden, procedure en toewijzing vindt u op de website van de VMSW of kan u navragen bij uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Het gemeentelijk toewijzingsreglement vindt u onderaan deze pagina.