Gecoro zoekt nieuwe leden

Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) zoekt nieuwe leden. De gemeenteraad heeft op 23 april 2019 beslist dat deze commissie uit minimum 9 en maximaal 13 leden zal bestaan. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

Bij de samenstelling van deze raad mag er maximaal twee derde tot een zelfde geslacht behoren. In het bijzonder aan vrouwen wordt dan ook gevraagd om zich kandidaat te stellen. De gemeenteraad van augustus 2019 zal overgaan tot aanstelling van de leden en de vervangers. Het mandaat van deze leden loopt gedurende de hele legislatuur.

Gemeente Schilde is op zoek naar:

  • Minimum 4 vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen (zoals milieu- en natuurverenigingen, zelfstandigen, handelaars, landbouwers, werknemers, toeristische sector, weekendzones, jeugd, senioren, gehandicapten, vrouwenverenigingen, ...). Wenst u een kandidaat voor te dragen dan dient u te verduidelijken voor welke maatschappelijke geleding u een kandidaat voordraagt en wat zijn/haar betrokkenheid is bij die geleding.
  • Deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Als deskundige heeft u een diploma, praktijkkennis of ervaring door de uitoefening van een specifiek beroep met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Minstens één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, dienen deskundigen te zijn. Mogelijke deskundigen zijn landmeters, architecten, verkeersdeskundigen, ruimtelijk planners, advocaten, immobiliënmakelaars, …

De uiterste deadline van deze kandidatuur is vrijdag 28 juni 2019. Via deze link kunt u zich kandidaat stellen.

Meer informatie
dienst ruimte
Brasschaatsebaan 30 te Schilde
03 380 16 11
ruimtelijke.ordening [at] schilde.be