Veranderen van familienaam

Wat 

Uw naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw naam laten wijzigen. U kunt eventueel uw naam én voornaam laten wijzigen.

Voorwaarden 

U kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

 • u Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • u Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
 • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde voornaam u of derden niet kan schaden.
Hoe 

U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen.

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te vernieuwen.

U maakt hiervoor best een afspraak met de dienst burgerzaken. Zij helpen u graag op weg. U blijft ook zonder afspraak welkom tijdens de openingsuren overdag, maar het kan dan wel iets langer duren. Op dinsdagavond is een afspraak wel noodzakelijk. 

Wat meebrengen 
 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een schriftelijke verbintenis waarin u aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
 • een bewijs van goed gedrag en zeden, of een uittreksel uit het strafregister.
Prijs 

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaalt u wanneer u de naamsverandering aanvraagt.

Regelgeving 

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).