1 gezin 1 plan

1Gezin1 Plan Voor- en Noorderkempen biedt gratis zorg aan kinderen en gezinnen met een hulpvraag. Hulpverleners zoeken samen met het gezin naar de juiste ondersteuning om hun gezinsleven te verbeteren. Ze bekijken samen met het gezin waar het moeilijk gaat en waar het gezin ondersteuning nodig heeft. Dat kan gaan over:

  • opvoeding en onderwijs
  • mentale en fysieke gezondheid
  • wonen en huisvesting
  • administratie en financiën ...

De gezinsleden denken mee na over wat er goed en minder goed loopt en mogelijke oplossingen. Het gezin:

  • beslist mee over de begeleiding en krijgt ondersteuning in de buurt.
  • werkt een gezinsplan uit. Iedereen die daarbij kan helpen, mag meewerken: het netwerk van het gezin, de aanmelder en professionele hulpverleners.

Soms organiseert 1Gezin1 Plan een netwerktafel, om concrete afspraken te maken met alle betrokkenen. Waar nodig kan een psycholoog meehelpen, om psychische problemen kortstondig te begeleiden. 

Eerstelijnspsycholoog

  • Als je vragen hebt over de psychosociale of emotionele ontwikkeling van je kind of vragen met betrekking tot het ouderschap, dan kun je ook terecht bij de eerstelijnspsychologen van 1Gezin1Plan. Zij bieden een kortdurend begeleidingstraject van ongeveer een 5-tal sessies aan.
  • De eerstelijnspsycholoog zet in op het signaleren van psychologische problemen bij kinderen en jongeren. Daarbij wordt ingezet op het verhogen van de veerkracht, zelfredzaamheid en autonomie van kinderen en jongeren, maar ook van ouders of van het hele gezin.
  • De eerstelijnspschychologe van 1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen heeft een consultatiedag elke vrijdag in het oude gemeentehuis, Turnhoutsebaan 204 te Schilde (naast 't Parkske).