Huisstijl straat in het vizier

Op woensdag 9 maart kwamen handelaars een laatste keer samen binnen het traject ‘Straat in het Vizier’. Marketingbureau Nine O'clock Somewhere stelde er de nieuwe visuele identiteit voor die eenheid brengt in de aankleding van de winkelkernen en de communicatie die uitgaat van de ondernemers van Schilde of de lokale economie. Ze werken nu een finale logoset en verschillende branding elementen uit met een beknopte handleiding. Op vraag van de aanwezigen zal naast de bestaande voorstellen een logoset ontwikkeld worden die zowel Schilde als 's-Gravenwezel bevat. 

 

Vervolgens ging de provincie Antwerpen dieper in op verschillende samenwerkingsmodellen tussen de handelaars, de winkelverenigingen en het lokaal bestuur. Ze merkte veel animo om tussen de winkelgebieden en handelaars meer en constructiever samen te werken. Beide deelgemeenten hebben daarnaast ook een duidelijke wens om onder de eigen naam ‘Schilde’ of ‘’s-Gravenwezel’ te communiceren en promo te voeren. 

Tot slot zal dit traject leiden naar duidelijke afspraken tussen de winkelverenigingen en het lokaal bestuur in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst waarin ieders verantwoordelijkheden worden bepaald. Met daarbij een koppeling naar de beschikbare budgetten.

Dankjewel aan alle deelnemers, van dit laatste straatplatform maar ook aan de deelnemers van alle andere inspraakmomenten in het traject.

Toch laten we het traject niet helemaal los. We blijven hierna in de vorm van  stuurgroepen en straatplatformen samenkomen met de handelaars uit onze gemeente. Via de ondernemersnieuwsbrief houden we je op de hoogte van deze momenten en wat er besproken werd.