Asbest kan gevaarlijk zijn

Igean haalt asbest op aan huis

De Vlaamse regering gaf de opdracht aan OVAM om een asbestafbouwbeleid uit te werken zodat Vlaanderen tegen 2040 versneld asbestveilig gemaakt wordt. In het kader hiervan organiseert Igean in samenwerking met gemeente Schilde een ophaling aan huis van hechtgebonden* asbestmaterialen. Dankzij budgetten die vanuit de gemeentes en OVAM hiervoor werden vrijgemaakt, kunnen inwoners aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken en/of containers en bijhorend beschermingsmateriaal bestellen om het hechtgebonden asbest in hun woning af te voeren.

Waarom asbest verwijderen?
Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. De vezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Samen verslaan we het asbestbeest!
Gemeente Schilde en Igean, in samenwerking met OVAM, helpen u graag om veilig en vakkundig uw woning asbestveilig te maken. Concreet levert Igean plaatzakken, big bags of een container, altijd met twee sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). U vult zelf de zakken of container met asbesthoudend materiaal en Igean
haalt ze op.

* Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.

Praktisch
Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.igean.be/asbest.