Studieplek

Reserveer een plaats in Werf 44 of in het Dorpshuis

De periode van de herexamens komt er weer aan. Om jongeren een stille ruimte aan te bieden, stelt gemeente Schilde de exporuimte in Werf 44 en lokaal De Vocht in het Dorpshuis ter beschikking. Studenten kunnen er elke dag, ook tijdens het weekend, terecht van 8 tot 22 uur. De zalen zijn vanaf 1 augustus ter beschikking.

Een studieplek reserveren is verplicht en doe je minimum 3 dagen van tevoren.

Afspraken 

In het kader van de huidige coronasituatie vragen wij aan alle studenten om rekening te houden met volgende afspraken: 

  • Draag altijd een mondmasker, ook aan je studieplek.
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen.
  • Breng het nodige studiemateriaal mee (pen, papier, laptop, ...). 
  • Breng indien gewenst eten en drinken mee. 
  • Respecteer de stilte voor je medestudenten.
  • Desinfecteer de studieplek zodra je deze verlaat. Er is materiaal aanwezig. 
  • Werp afval in de voorziene vuilbak. 

Praktisch
Werf 44  (expo), Schoolstraat 44, Schilde
Dorpshuis (lokaal De Vocht), Kerkstraat 24, Schilde ('s-Gravenwezel)