Captatieverbod

waterlopen

Pomp geen water uit de waterlopen 

Door aanhoudende periodes van droogte heeft de Antwerpse gouverneur een captatieverbod uitgevaardigd dat ingaat vanaf vrijdag 19 juli. Dit betekent dat u geen water mag pompen uit waterlopen, bijvoorbeeld om velden en tuinen te besproeien. Ook visvijvers moeten volledig afgekoppeld worden van de waterloop. De gouverneur wil zo de ecologische toestand van de waterlopen beschermen. Als de hoeveelheid water in de waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel wordt verstoord.

Het captatieverbod geldt voor alle waterlopen in de stroomgebieden van

 • de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek
 • Groot Schijn, Laarse beek
 • Antitankkanaal
 • de Kleine Nete
 • de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete)
 • Vrouwvliet
 • Birrebeek
 • Zwarte Beek
 • Grote Molenbeek en de Autbroekloop.

Er zijn twee uitzonderingen op het verbod: 

 • uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat
 • beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

De einddatum van het verbod is nog niet bekend. De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. 

Wees spaarzaam met water

Het captatieverbod geldt niet voor leiding-, grond- en regenwater. Het is uiteraard belangrijk om altijd spaarzaam om te gaan met water. Vermijd het wassen van auto's, besproeien van gazons,... 

Meer informatie
www.provincieantwerpen.be