Captatieverbod

waterlopen

Tijdelijk captatieverbod door aanhoudende droogte

Momenteel geldt een tijdelijk captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil alarmerend laag. Het verbod is dus nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem.

Het is niet toegelaten om op het grondgebied van Schilde water te onttrekken. Het waterpeil staat er immers heel laag. De einddatum is nog niet gekend. 

Dit betekent dat u geen water mag oppompen om velden en tuinen te besproeien. Ook visvijvers moeten volledig afgekoppeld worden van de waterloop. Zeer uitzonderlijk mag u wel drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat of aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen capteren.

Wees spaarzaam met water

Het captatieverbod geldt niet voor leiding-, grond- en regenwater. Het is uiteraard belangrijk om altijd spaarzaam om te gaan met water. Vermijd het wassen van auto's, besproeien van gazons,... 

Meer informatie
www.provincieantwerpen.be