De Nieuwe Rand projectgebied

Ontdek alles over de toekomstplannen voor de oostrand van Antwerpen

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Naast de Oosterweelverbinding, komt er ook een nieuw Haventracé om het verkeer zo veel mogelijk rond de stad te leiden.

De Nieuwe Rand moet het oostelijk deel van dat Haventracé realiseren en heeft drie belangrijke doelen: veiliger, duurzamer en vlotter verkeer, een betere leefkwaliteit en een meer klimaatvriendelijkere omgeving.

Vandaag is het project in de onderzoeksfase aanbeland: er wordt onderzocht welke aanpassingen aan de de snelwegen in de regio er nodig zijn. Even belangrijk is het onderzoek naar sterkere openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken, grotere en beter verbonden natuur- en bosgebieden en voldoende ruimte voor landbouw. Het grondgebied van gemeente Schilde ligt in het gebied waar naar deze groene verbeteringen wordt gezocht.

Publieke raadpleging

Van 12 september tot en met 11 oktober loopt een publieke raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota voor het project. Tijdens deze periode kan je feedback geven op de voorgestelde oplossingen en de manier waarop het onderzoek naar het best mogelijke scenario verloopt. 

Je kunt de alternatievenonderzoeksnota digitaal nalezen op de website van De Nieuwe Rand of afgedrukt in de hoofdvestiging van de Bib in het gemeentehuis. Daar kun je de nota bekijken tijdens de openingsuren van de Bib.