jobbonus

Verdien je als werknemer minder dan 2500 euro bruto per maand? Dan kom je in aanmerking voor een jobbonus. De Vlaamse Regering wil hiermee werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven. Deze bonus kan oplopen tot 600 euro per jaar. Door de hoge inflatie en de daaraan gekoppelde indexering wordt de jobbonus eenmalig uitgebreid met 100 euro. Het bedrag dat je krijgt, hangt af van je gemiddeld maandelijks brutoloon in het jaar 2021. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie.

Wie komt er in aanmerking?

Om een jobbonus te ontvangen, moet je voldoen aan volgorde voorwaarden: 

  • Je bent een werknemer of je bent een statutaire ambtenaar en betaalt een normale sociale zekerheidsbijdrage.
  • Je loont bedraagt  minder dan 2900 euro bruto. 
  • Je hebt een contract van bepaalde of onbepaalde duur. 
  • Je woont op 1 januari 2021 in Vlaanderen. 
  • Je bent niet officieel op pensioen. 

Op de website van Vlaanderen vind je meer informatie en een simulatie waarop je kunt nagaan of je in aanmerking komt. 

De bonus ontvangen

Je hoeft geen aanvraag te doen. De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op de jobbonus. Als je in aanmerking komt, krijg je tegen het einde van 2022 een brief van Vlaanderen in je brievenbus of e-box. Om de jobbonus te ontvangen, registreer je enkel je rekeningnummer via Mijn Burgerprofiel.   

Let op voor fraude! De Vlaamse overheid zal je nooit via sms of Whatsapp vragen om je rekeningnummer! Let dus op valse sms’jes en reageer er niet op.

Meer informatie

Heb je vragen over de jobbonus? Dan kun je bellen naar het gratis informatienummer voor de jobbonus 0800 611 06 (elke werkdag tussen 9 en 19 uur) of neem een kijkje op de website van Vlaanderen.