studeerplek

Sst ... hier wordt gestudeerd

Zoek jij een eigen plek waar je in alle stilte ongestoord kan studeren voor de examens? Wij zorgen opnieuw voor stille studeerplekken om samen te studeren.

Vanaf vrijdag 16 december 2022 tot en met maandag 30 januari 2023 kun je komen studeren in:

  • de hoofdbibliotheek tijdens de openingsuren
  • het Dorpshuis (zaal de Vocht) van 8.30 tot 17 uur
  • Werf 4 (zaal Expo) van 8.30 tot 17 uur (op volgende data is deze zaal niet beschikbaar: 19, 21, 22, 28 en 29 december en 25 januari. 

Een plekje reserveren is niet nodig.

Afspraken

Wij vragen aan alle studenten om rekening te houden met volgende afspraken: 

  • Breng het nodige studiemateriaal mee (pen, papier, laptop ...). 
  • Eten in de zaal is niet toegestaan. Een kleine snack mag wel.
  • Respecteer de stilte voor je medestudenten.
  • Werp afval in de voorziene vuilbak.