Eenmalige toeslag voor gezinnen met Groeipakket

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben omwille van een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. U kunt de Covid-19-toeslag aanvragen tot en met 31 oktober.

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen
  • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020
  • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen).

Meer informatie
www.groeipakket.be/nl/COVID19