Update werken fietspad Gillès de Pélichylei - Brasschaatsebaan

Werken N121

Fase 2A/2B aangevat

Werken verlopen volgens planning

  • Rooiingswerken in de zone tussen Boterlaarbaan en Veldlei worden afgewerkt. 
  • Aanleg van de nutsleidingen in deze zone is gestart.

Voor deze werken wordt er voor het eerst samengewerkt met een Europees Treeworker die tijdens de uitvoering maximaal het behoud en de bescherming van de mooie (laan)bomen bewaakt.

Op aanbeveling van dit bureau worden volgende maatregelen genomen:

  • De grachten worden slechts gedeeltelijk geherprofileerd
  • Er zijn aanpassingen in het ontwerp gemaakt. Deze zorgen ervoor dat minder laanbomen dienen gerooid te worden.
  • Anderzijds zullen ook een aantal bomen extra gerooid moeten worden die ofwel in slechte conditie zijn of die omwille van technische redenen niet kunnen blijven staan. Dit gaat dan vooral over bomen in tweede lijn. De laanbomen worden maximaal behouden. Een heraanplant van de laanstructuren is waar mogelijk voorzien.

Ook tijdens de effectieve aanleg van het fietspad zal over het behoud van de laanbomen worden gewaakt. Uiteraard primeert veiligheid altijd.
 

Meer lezen