Wortelschade aan 21 bomen langs Brasschaatsebaan / Gillès de Pélichylei

De werken aan de Brasschaatsebaan/Gillès de Pélichylei vorderen goed. Het doel was steeds om zo veel mogelijk bomen langs de baan te sparen. Onlangs zijn er opnieuw trekproeven uitgevoerd op de bomen op het openbaar domein en de aanpalende eigendommen. Uit het rapport van deze trekproeven blijkt dat er helaas 21 bomen zijn die niet meer voldoende verankerd zijn door de uitvoering van de wegenwerken. Hierdoor vormen deze bomen een acuut gevaar en moeten deze gerooid worden. Veiligheid primeert steeds. 

Onze aannemer zal de aangetaste bomen daarom ook zo snel mogelijk verwijderen. Voor elke boom die gerooid wordt, wordt er een zomereik plantmaat 20/25 aangeplant. Een grotere plantmaat dan normaal voorzien wordt. 

Gemeente Schilde blijft zich zeker inzetten om de bomen die op dit moment nog helemaal in orde zijn te kunnen behouden.