Update werken fietspad Gillès de Pélichylei - Brasschaatsebaan

Verkeersbord werken

Fase 2 aangevat

Momenteel worden de rooiingswerken in de zone tussen de Boterlaarbaan en de Veldlei afgewerkt. Ook de aanleg van de nutsleidingen in deze zone start.

Voor deze werken wordt er voor het eerst samengewerkt met een Europees Treeworker die tijdens de uitvoering maximaal het behoud en bescherming van de mooie (laan)bomen bewaakt.

Op aanbeveling van dit bureau zullen de grachten slechts gedeeltelijk geherprofileerd worden en zullen kleine aanpassingen in het ontwerp ervoor zorgen dat minder bomen dienen gerooid te worden. Anderzijds zullen ook een aantal bomen extra gerooid moeten worden die ofwel in slechte conditie zijn of die omwille van technische redenen niet kunnen blijven staan. Dit gaat dan vooral over bomen in tweede lijn. De laanbomen worden maximaal behouden. Een heraanplant van de laanstructuren is waar mogelijk voorzien.

Ook tijdens de effectieve aanleg van het fietspad zal over het behoud van de laanbomen worden gewaakt. Uiteraard primeert veiligheid en zal hierdoor soms een harde beslissing moeten worden genomen.