Update werken fietspad Gillès de Pélichylei - Brasschaatsebaan (N121)

Volgende fase aanleg fietspad N121

Van 30 september tot 9 december 2019 zal er gewerkt worden van ‘vóór’ de Heidedreef (Brasschaatsebaan huisnr 57) tot de Turnhoutsebaan (N12). Binnen de bebouwde kom wordt ook de volledige rijweg vernieuwd. Om de werken veilig en vlot te laten verlopen en de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken zijn volgende maatregelen van kracht:

Eerste fase in deze periode (eenrichting) van 30 september tot 14 november 2019

 • werfzone bestaat uit inname van 1 rijstrook van ‘vóór’ de Heidedreef (Brasschaatsebaan huisnr 57) tot N12;
 • invoeren van eenrichtingsverkeer richting centrum Schilde van 'vóór’ de Heidedreef (Brasschaatsebaan huisnr 57) tot N12;
 • invoeren omleiding < 3,5 ton (uitgezonderd De Lijn) via Vloeyenbergdreef en Missionarislei richting ’s-Gravenwezel;
 • invoeren omleiding > 3,5 ton richting ’s-Gravenwezel via Houtlaan;
 • toegang gemeentehuis via Dennenlaan, Groenelaan en Kapelstraat. De brandweg wordt opengesteld en enkelrichting gemaakt;
 • in- en uitgang parking Rijsblok via Rijsblokstraat langs N12.

Omleiding fase 1 fietspad N121

Tweede fase in deze periode (volledig afsluiten rijweg) van 14 november tot 9 december 2019

 • werfzone bestaat uit volledige rijbaan van vóór de Heidedreef (Brasschaatsebaan huisnr 57) tot N12;
 • invoeren dubbelrichting omleiding < 3,5 ton (uitgezonderd De Lijn) via Vloeyenbergdreef en Missionarislei;
 • plaatsen van tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt N12/Vloeyenbergdreef;
 • invoeren dubbelrichting fietsersomleiding via Dennenlaan, Groenelaan en N12;
 • invoeren dubbelrichting omleiding > 3,5 ton via Houtlaan;
 • toegang gemeentehuis via Dennenlaan, Groenelaan en Kapelstraat. De brandweg wordt opengesteld en enkelrichting gemaakt;
 • in- en uitgang parking Rijsblok via Rijsblokstraat langs N12.

Omleiding fase 2 fietspad N121

Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.

Afwerking van deze zone tegen voorjaar 2020

Deze zone zal niet onmiddellijk afgewerkt worden aangezien het in de wintermaanden niet mogelijk is om een toplaag asfalt te trekken.

 • de zone van vóór de Heidedreef (Brasschaatsebaan huisnr 57) tot Turnhoutsebaan (N12) is in beide richtingen terug toegankelijk;
 • de wegmarkering zal op dit deel nog niet aanwezig zijn;
 • de omleidingen zijn niet langer van toepassing;
 • gemeentehuis terug toegankelijk via Brasschaatsebaan;
 • in- en uitgang van parking Rijsblok via Brasschaatsebaan terug open.

 

Meer lezen