Financiële toelage grote gezinnen

Één keer per jaar kunnen gezinnen met drie of meer kinderen ten laste rekenen op een financiële toelage. De gemeente komt gezinnen hiermee tegemoet in de algemene kosten.
De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag is dinsdag 10 november 2020.

gezin met 3 kinderen ten laste (*)           80 euro
gezin met 4 kinderen ten laste (*)         130 euro
gezin met 5 of meer kinderen ten laste (*)         200 euro

(*) kind ten laste = recht op gezinsvergoeding

Verwacht u wijzigingen in uw gezinssituatie tussen 1 november en 31 december 2020, neem dan contact op met de dienst financiën. 

Hoe aanvragen en wanneer?
De voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier. Doe dit ten laatste op dinsdag 10 november 2020.

Meer informatie
Dienst financiën
03 380 16 51 of 03 380 16 52