Rijrichting cirkellaan

Persbericht van 18 oktober 2021

Vanavond zal de gemeenteraad beslissen of het aanvullend politiereglement voor de Cirkellaan wordt goedgekeurd. Deze aanvulling is noodzakelijk om de geplande verkeerswijzigingen in de Cirkellaan juridisch sluitend te maken.  Zo verandert niet enkel de rijrichting in de laan maar wordt er ook een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. De combinatie van beide ingrepen zorgt  voor een hogere verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers.

Peter Mendock
"Het wellicht enige linksdraaiende verkeersknooppunt op het Europese vasteland verdwijnt ten voordele van de veiligheid van de zwakke weggebruiker. De Cirkellaan blijft wel een voorrangsweg."
Peter Mendonck
Schepen voor openbare werken

Korte historiek van het project Cirkellaan
De werken aan de Cirkellaan zijn al vaak onderwerp van gesprek geweest. Duidelijke informatie aan de omwonenden was essentieel. Gemeente Schilde organiseerde daarom verschillende infomomenten en bood de mogelijkheid tot inspraak.

 •  24 oktober 2018:
  Infovergadering voor de bewoners van de Cirkellaan, De Singel, Den Aard en Baron Delbekelaan.
 • 17 december 2018:
  Beslissing college van burgemeester en schepenen om van de Cirkellaan een rondpunt te maken en de rijrichting te wijzigen.
 • 17 februari 2020:
  Goedkeuring door de gemeenteraad van het bestek, de plannen en de raming.
 • 15 mei 2020 tot 13 juni 2020:
  Openbaar onderzoek met mogelijkheid tot het indienen van opmerkingen en bezwaren.
 • 25 januari 2021:
  Gunning van de opdracht door het college van burgemeester en schepenen aan de firma Adams NV.
 • 29 april 2021:
  Bijkomend  informatief webinar voor de bewoners van de ruimere omgeving.
 • 6 mei 2021:
  Infovergadering voor de bewoners van de Cirkellaan, De Singel, Den Aard en Baron Delbekelaan voor de start van de werken.
 • Mei 2021:
  Vraag om bijkomend advies aan het team fietsbeleid en de verkeerscel van de provincie Antwerpen.

Uitvoering van de werken
De werken in de Cirkellaan gingen op 1 juni 2021 van start en zijn momenteel in volle uitvoering. Het einde van de werken staat gepland voor het voorjaar van 2022.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: