Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vogelenzang

Deel Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vogelzang

Gemeente Schilde wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken als uitvoering van een planologisch attest. Het planologisch attest voor het restaurant De Vogelenzang werd door de gemeente op 23 augustus 2016 afgeleverd.

De publieke raadpleging en participatie vormen een eerste stap in de procedure tot het betrekken van de bevolking bij de opmaak van het RUP.

Meer informatie op www.schilde.be/rupvogelenzang.