Gezocht: vrijwilligers voor inbraakpreventie

Politiezone Voorkempen schakelt vrijwilligers in voor inbraakpreventie

Lokale Politie Voorkempen zoekt enthousiaste vrijwilligers om de inwoners van Brecht, Malle, Zoersel en Schilde in te lichten over een betere beveiliging van hun woning. Deze vrijwilligers volgen eerst de opleiding ‘adviseur diefstalpreventie’, waarna ze op vraag van geïnteresseerde inwoners uit de zone op huisbezoek gaan en de zwakke en inbraakgevoelige punten van de woning aan het licht brengen. Door het inbrakenprobleem reeds preventief te benaderen, wil de zone de strijd tegen inbraken verscherpen.

Voorkomen is beter dan genezen: onder deze noemer wil politiezone Voorkempen in de toekomst meer inzetten op diefstalpreventie. Momenteel heeft de zone al drie adviseurs diefstalpreventie, maar binnenkort zullen ook opgeleide vrijwilligers worden ingezet om nog meer adviezen te kunnen verlenen.

De politiezone is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die zich nu en dan (overdag en/of ’s avonds) kunnen vrijmaken om inbraakpreventieadviezen te geven. De vrijwilligers volgen een opleiding waarin ze leren hoe een woning beter beveiligd kan worden tegen inbraken. Enige technische voorkennis kan nuttig zijn, maar is niet noodzakelijk.

Interesse?
U bent welkom op de infovergadering op maandag 23 april om 19 uur in het centraal onthaalpunt, Vaartdijk 15, Brecht.
Vooraf inschrijven via pz.voorkempen.hrm [at] police.belgium.eu.

Vind ik leuk