Fietspad Sint-jobsesteenweg toestand 2022

Persbericht van 19 september 2022

Op 19 september keurt de gemeenteraad het bestek en de raming voor de heraanleg van het fietspad langs de Sint Jobsteenweg goed. De voornaamste reden voor de heraanleg van dit fietspad is het comfort van de gebruikers. De start van de werken is gepland voor het voorjaar van 2023.

Over de werken
Bij de heraanleg van het fietspad langs de Sint Jobsteenweg worden de bestaande betonklinkers vervangen door een nieuwe verharding in asfalt.  De werken vinden plaats tussen het kruispunt met de Fortsteenweg en de gemeentegrens met Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor). Over een lengte van 2,5 km worden zo alle oneffenheden weggewerkt.  Het autoverkeer zal tijdens de gehele duur van de werken worden omgeleid. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen, zullen ook deze tijdens bepaalde fases moeten omrijden.

Behoud van het groen
Bij de heraanleg zal het fietspad niet worden verbreed.  Zo blijven de meer dan 200 laanbomen behouden. De haag waarmee het fietspad van de rijweg wordt afgescheiden, zal in functie van de werken worden verwijderd. Ze wordt vervolgens echter opnieuw aangeplant.

Peter Mendock
Het verbeteren van de fietspaden op school- en werkroutes is voor dit bestuur belangrijk. We willen immers meer inwoners op de fiets. Bij deze heraanleg hoeven de bomen niet te sneuvelen, ook dit was voor ons essentieel.
Peter Mendonck
Schepen voor openbare werken

Kosten en subsidies
De totale kost van dit project wordt geraamd  op 542.481,37 euro.  Een subsidiëring van de Vlaamse overheid zal één derde van de kosten dekken.  Via het Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' ondersteunt Vlaanderen namelijk lokale besturen bij hun investeringen in fietsinfrastructuur.

Timing
Na goedkeuring van het bestek en de raming  op de gemeenteraad van 19 september zal de opdracht worden gegund via een openbare procedure. De start van de uitvoering van de werken is gepland in het voorjaar van 2023.  In het najaar worden de werken volgens de huidige planning afgerond.

Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Investeren in fietspaden' uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: