Hulp aan kwetsbare gezinnen

Hulp aan kwetsbare gezinnen

Mensen in armoede dreigen in deze coronacrisis totaal geïsoleerd te geraken en essentiële hulp mis te lopen. Dat is de waarschuwing van de organisaties Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnsschakels, Welzijnszorg en ATD Vierde Wereld. Daarom neemt gemeente Schilde enkele initiatieven om kwetsbare gezinnen hulp te bieden.

Dit zijn enkele initiatieven waarmee de gemeente hen een aangename tijd wil bezorgen:

Schilde schenkt laptops aan kinderen
 
Het lokaal bestuur heeft met tussenkomst van het kinderarmoedefonds reeds 19 laptops aangekocht voor kwetsbare gezinnen. Zo kunnen ook deze kindjes hun schoolwerk tot een goed einde brengen. Gezinnen die nood hebben aan een laptop kunnen dit melden. Wanneer deze nood blijkt uit het sociaal onderzoek dat volgt op de aanvraag, zal ook voor dit gezin een laptop aangekocht worden.
Schilde en Feestvarken vzw delen ijsjes en kleurplaten uit
 

Gemeente Schilde heeft sinds 2015 een bijzondere samenwerking met Feestvarken vzw. De belangrijkste missie van Feestvarken vzw is om kinderen uit gezinnen in armoede een fijne verjaardag te bezorgen met een leuk verjaardagspakket. Daarnaast wil Feestvarken vzw kinderarmoede in België onder de aandacht brengen. In samenwerking met Feestvarken vzw en Unilever kon gemeente Schilde kleurplaten en bons voor ijsjes schenken aan kwetsbare gezinnen uit Schilde. De ijsjes en kleurplaten maakten de kinderen heel gelukkig in deze coronatijd.

Financiële steun met voedselbonnen
 

Inwoners die in armoede leven kunnen gedurende de coronacrisis extra financiële steun krijgen in de vorm van voedselbonnen. De cliënten hebben recht op 10 euro per week per gezinslid. Met een voedselbon kunnen aankopen gedaan worden bij elke supermarkt in de buurt, alsook bij de lokale handelaar. Daarnaast kunnen gezinnen ook nog steeds een voedselpakket ophalen.

Alle 75-plussers krijgen telefoontje of brief
 

Medewerkers van gemeente en OCMW Schilde bellen alle 75-plussers om eens te horen hoe het met hen gaat. Op deze manier kunnen ze even een babbeltje slaan en voelen ze zich niet alleen. Er wordt hen ook uitgelegd hoe ze beroep kunnen doen op vrijwilligers om bijvoorbeeld boodschappen te doen of naar de apotheek te gaan. Mensen die niet telefonisch bereikbaar zijn, krijgen een brief in de bus.

Brood aan huis
 

Het OCMW organiseert een broodronde voor oudere en kwetsbare inwoners van Schilde, die zich omwille van de huidige coronamaatregelen moeilijk kunnen verplaatsen. Een vrijwilliger levert de bestellingen aan huis. Deelnemende bakkers: Bakkerij Kessen, Bakkerij Fransen, Bakkerij Dellafaille, Bakkerij Peeters & Zoon.

Dyzo voor ondernemers in moeilijkheden
 

Een team van specialisten helpt ondernemers verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Gemeente Schilde heeft een samenwerking met Dyzo. Voor ondernemers is deze dienstverlening kosteloos. Bij contact dient u wel te vermelden dat u inwoner van Schilde bent.

 

Ziet u uw inkomsten tijdens de coronacrisis verminderen en komt u hierdoor in financiële problemen? Dan helpen de maatschappelijk assistenten van onze sociale dienst u graag verder. Misschien kunnen enkele tips u al helpen. Met raad en daad staan zij u bij.

Meer informatie
Sociaal Huis
Turnhoutsebaan 67, Schilde
03 383 62 18
socialedienst [at] schilde.be