Jaarlijkse ruiming waterlopen weer van start

Tot 14 februari maait de provincie Antwerpen haar waterlopen

Na de zomermaanden staan de waterlopen weer vol met kruid. Woekerende planten of zwerfvuil in een waterloop, verstopte vuilroosters, een oeververzakking, … allemaal factoren die de vlotte doorstroming van het water in het gedrang kunnen brengen en tot opstopping of overstroming leiden.

De provincie Antwerpen zorgt ervoor dat het water zijn weg vindt binnen de onbevaarbare waterlopen in haar gemeentes. Daarom worden de meeste provinciale waterlopen minstens 1 keer per jaar geruimd. Dat gebeurt met de hand of machinaal. De werken in onze provincie staan gepland tot 14 februari 2018.

Signaleer hinder op www.meldpuntwaterlopen.be 

Ziet u iets dat niet thuishoort in een provinciale waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, aarzel dan niet om dat te signaleren via www.meldpuntwaterlopen.be. De provincie volgt uw melding dan zo snel mogelijk op.

Wil u weten over welke waterlopen het gaat, wat het onderhoud inhoudt en welke technieken er gebruikt worden?
Neem een kijkje op www.provincieantwerpen.be/waterlopen.

Vind ik leuk