Knip in Oudebaan

Proef van knip Oudebaan

Om sluipverkeer te voorkomen
Al geruime tijd zijn er verschillende klachten over het toenemende sluipverkeer in de Oudebaan tussen de N12 en de Waterstraat. Daarom voerde het gemeentebestuur van Zoersel vorig jaar – in samenwerking met het gemeentebestuur van Schilde – een grondige analyse uit van de verkeersproblematiek in deze woonstraat. Op basis van deze analyse werd besloten de Oudebaan te ‘knippen’. De meest aangewezen plaats om de knip door te voeren, is net voorbij de inrit naar de apotheekparking, komende van de N12 rijrichting Waterstraat. Op deze manier blijft de apotheek bereikbaar.
De Oudebaan wordt voor gemotoriseerd verkeer dan enkel toegankelijk vanuit de Waterstraat.

Proefproject knip Oudebaan vanaf dinsdag 19 maart
De buurtbewoners werd om hun mening over deze maatregel gevraagd. Van de personen die reageerden op deze oproep, stond een meerderheid er positief tegenover. Samen met het gemeentebestuur van Zoersel besliste gemeente Schilde dan ook om de knip in te voeren vanaf dinsdag 19 maart.
Het gaat hierbij in eerste instantie om een proefperiode die een half jaar zal duren. In september wordt de maatregel geëvalueerd.

Meer informatie:
mobiliteit [at] schilde.be, 03 380 16 94