Persbericht van 17 januari 2022

Vanavond keurt de gemeenteraad de aankoop van de gronden van het voormalige jeugdcentrum Sint-Willebrordushof officieel goed. Het domein met een totale oppervlakte van 18.900 m² wordt aangekocht in samenwerking met de afdeling Natuurpunt Schijnbeemden. De gemeente investeert 66.500 euro eigen middelen voor de aankoop van 3.350m².  Gebruikmakend van 10% gemeentelijke subsidie koopt Natuurpunt de resterende oppervlakte. De aankoop is van strategisch belang in de plannen van Natuurpunt en het lokaal bestuur om groengebieden te verbinden, te versterken en klimaatbestendig te maken.

Sint-Willebrordushof

Het Sint-Willebrordushof aan de Sint-Willebrorduslaan roept voor heel wat mensen nostalgische herinneringen op aan vakantiekampen met de jeugdbeweging.  Het gebouw voldoet echter niet meer aan de huidige normen voor jeugdverblijven en ook de vrijwilligers die de uitbating verzorgden worden een jaartje ouder. Daarom besloot de eigenaar van het domein, de Private Stichting Vicariaat Antwerpen, om het domein te verkopen.

Olivier Verhulst
“Wij willen met dit project ook ons steentje bijdragen aan de ontharding van de gemeente. Zo overwegen we om sommige gebouwen af te breken om vrije ruimte te creëren voor infiltratie en waterberging. Dat is van groot belang in deze tijd van klimaatsverandering .”
Olivier Verhulst
Schepen voor milieu
Groene gordel antitankgracht

Een groene gordel langs de antitankgracht

Natuurpunt startte al in 2018 met de strategische aankoop van natuurgebieden zoals het Gravinnenbos, Lage Haar en Den Inslag. In totaal werd er zo al 87,2ha groengebied aangekocht. Het domein Sint-Willebrordushof  sluit mooi aan  bij bovenstaande gebieden. Samen vormen ze een groene gordel langs de antitankgracht.  Het leefgebied van de lokale fauna en flora vormt zo een aaneengesloten geheel. Dit komt de natuur alleen maar ten goede.

Natuurpunt heeft volgende gebieden in Schilde aangekocht:

Naam gebied                                                     Hectare        Aankoopjaar
Gravinnenbos 1                                               14,3 ha          2018
Verbrand bos en Wolvenbos                    7,3 ha            2019
Lage Haar en Gravinnenbos 2                 36,8 ha         2020
Putse heide                                                         15,8 ha         2020
Den Inslag                                                            10,7 ha         2021
Moerhoflaan (schenking)                            0,8 ha           2021
Sint-Willebrordus                                            1,5 ha           2021
Totale oppervlakte groene gordel        87,2 ha

Schilde Schittert
Deze beslissing draagt bij aan de prioritaire actie ‘Uitwerken natuurplan’ uit het meerjarenplan.

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: