Win de milieuprijs 2019

Laat uw vindingrijkheid de vrije loop en stuur ons úw originele idee

De gemeentelijke milieuraad beloont goede ideeën. Daarvoor is de milieuprijs in het leven geroepen. Deze prijs gaat naar een persoon, een vereniging of een organisatie die zich in 2019 verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van milieu, natuur of duurzaamheid. Uw initiatief levert misschien wel 250 euro op. Want de winnaar krijgt op deze manier een extra steuntje in de rug voor de geleverde inspanningen.

Greenplease vzw won milieuprijs 2018
In het verleden heeft Greenplease vzw tal van kwalitatieve infomomenten, lezingen en andere in het oog springende acties georganiseerd om mensen aan te zetten tot het behoud van de natuur en het groen. In 2018 ging de vzw een stapje verder en voegde ze zelf de daad bij het woord. Ze kocht het 1,7 ha grote Zevensterbos aan, dat gelegen is aan de Houtlaan in Schilde.

“Met deze aankoop behouden we een stuk bos dat belangrijk is om de CO2 in de lucht te verminderen. Maar evengoed vormt het bos voor de buurt een buffer tegen het fijn stof en het geluid van het verkeer van de Houtlaan,” aldus Filip Helssen, voorzitter van Greenplease vzw.

De milieuraad van Schilde verkoos dit initiatief omdat het een heel concrete actie is naar het behoud van het lokale groen en ook in de strijd tegen de klimaatverandering. 

Meer informatie en indienen ideeën (tot vrijdag 20 december)
Milieuraad Schilde
Brasschaatsebaan 30, Schilde
milieuraad [at] schilde.be