Regels rond meergezinswoningen

Tijdens het openbaar onderzoek Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de dorpscentra Schilde en ’s-Gravenwezel en de bebouwingskern Schilde-Bergen werd een groot aantal bezwaarschriften ingediend. De gemeente gaf daarom opdracht aan het studiebureau om het RUP aan te passen waarbij er rekening moet worden gehouden met de ontvangen bezwaren en opmerkingen. Het aanpassen van een RUP vraagt tijd.

De beleidsnota meergezinswoningen biedt nu houvast
Waar mogen appartementen worden gebouwd en waar niet? Waaraan moeten appartementen en appartementsgebouwen voldoen?

Klik hier voor meer informatie en de volledige tekst van de beleidsnota meergezinswoningen.

Vind ik leuk