CO2-uitstoot-vierkant

Persbericht van 24 augustus 2021

Vandaag keurt de gemeenteraad het nieuwe klimaatreglement goed. Vanaf 1 september komen vijftien wooninvesteringen van Schildenaren in aanmerking voor financiële ondersteuning. Gemeente Schilde wil zo haar inwoners stimuleren om duurzame investeringen te doen aan hun woning. Het voornaamste doel hierbij is de gemeentelijke CO₂-uitstoot te doen dalen. Er wordt jaarlijks 80.000 euro uitgetrokken voor deze premies.

Olivier Verhulst
We hebben een gebruiksvriendelijk systeem uitgewerkt waarmee onze inwoners kunnen genieten van gemeentelijke premies bij het duurzaam renoveren van hun woning. We zetten zowel in op de klassiekers van duurzame renovatie zoals isolatie en beglazing, maar willen ook duidelijk de kaart trekken van zonnepanelen en thuisbatterijen. Zo nemen we samen belangrijke stappen om de CO2-uitstoot in onze gemeente terug te dringen.
Olivier Verhulst
Schepen voor milieu, financiën

Gemeente Schilde nam al verschillende initiatieven om de gemeentelijke CO₂-uitstoot te reduceren door o.a. de omschakeling van de openbare verlichting naar LED, het plaatsen van laadpalen en de subsidiëring van zonnepanelen .  33% van de gemeentelijke CO₂-uitstoot komt rechtstreeks van de huishoudens. Via deze premies wil gemeente Schilde met haar inwoners samenwerken aan een duurzaam woonpatrimonium en zo de noodzakelijke  klimaatdoelstellingen bereiken.

Het nieuwe subsidiereglement bestaat uit vijf onderdelen: 

  1. premie voor aanleg van een groendak
  2. premie voor plaatsing van zonnepanelen
  3. premie voor plaatsing van een thuisbatterij
  4. premie voor de opmaak van een EPC-certificaat bij een verbouwing
  5. aanvullende premies via Fluvius (premie voor dakisolatie, beglazing, warmtepomp, …)

Noot aan de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: