Nog even geduld voor nieuwe pmd-zak

Foto van blauwe zak in stelling

Nieuwe blauwe zak nog niet in Schilde

In de media vernam u al dat een heleboel extra plastic verpakkingen in de blauwe zak zullen mogen worden ingezameld. In gemeente Schilde zal Fost Plus de nieuwe zak pas later introduceren.

Waarom nog niet bij ons?

De uitbreiding wordt door Fost Plus stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven,... Het kan dus dat in een buurgemeente of op uw werk de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat thuis nog niet het geval is.

Geduld is een mooie deugd

Pmd sorteren blijft in Schilde dus voorlopig bij het oude. Blijf daarom de huidige sorteerregels respecteren. Momenteel is er nog geen concrete timing voor de invoering van de nieuwe blauwe zak. Als onze gemeente aan de beurt is, wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Meer informatie over de nieuwe PMD-zak vindt u terup op www.denieuweblauwezak.be