Omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018

Vergeet stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. Vanaf 1 januari 2018 worden deze vergunningen samengevoegd tot omgevingsvergunning en kunt u aanvragen digitaal indienen via het Omgevingsloket.

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waarmee u een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Om toegang te krijgen tot het Omgevingsloket volstaat het om in te loggen met uw digitale identiteitskaart. De digitale afhandeling versnelt en vereenvoudigt de papieren procedure van voorheen. De afhandeling verloopt immers via een centraal uitwisselingsplatform dat alle instanties toegang geeft tot het dossier.

De gemeente is verplicht om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dossiers ingediend op papier moeten bijgevolg achteraf door de gemeente gedigitaliseerd worden. Daarom raden wij u aan om:

  • uw aanvraag tot omgevingsvergunning (bijvoorbeeld voor het bouwen van een tuinhuis) digitaal aan te vragen via het omgevingsloket. Hiervoor worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht.
  • indien u moeilijkheden ondervindt om aan de slag te gaan met het digitaal loket willen wij u hier graag tijdelijk in begeleiden en het dossier gezamenlijk opladen. Plannen, tekeningen en foto’s brengt u in dat geval mee op papier. Maak hiervoor een afspraak met de dienst grondgebiedszaken.

Lees alles over de nieuwe omgevingsvergunning op www.schilde.be/omgevingsvergunning.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst grondgebiedszaken.
 
 
 

Vind ik leuk