Ophokplicht voor pluimvee

Hebt u pluimvee en/of vogels?
Het vogelgriepvirus is nog steeds in ons land. Daarom moeten dieren zoals kippen, duiven en vogels afgeschermd worden (als het kan in een hok). De voeder- en drinkbak moet binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

Consumptie
De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Dode vogel opgemerkt?
Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, melden dit via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Meer info