Pad langs Antitankgracht afgesloten wegens kapwerken

Kapwerken langs Antitankgracht

De Vlaamse Milieumaatschappij plant vanaf begin februari kapwerken langsheen de Antitankgracht op het gedeelte vanaf de Turnhoutsebaan tot aan het Breeveldpad.

Omleiding voor fietsers

De uitvoering van de werken brengt hinder met zich mee. Om uw veiligheid te garanderen worden zowel het fietspad als het ruiterpad afgesloten tijdens de werken.

Een omleidingsweg voor fietsers is voorzien via de Hazendreef en de Hertendreef.

Waarom zijn kapwerken nodig?

Houtkanten zijn bijna overal ontstaan uit spontane opslag en uitschieten van de wilgentenen die voor de oorspronkelijke oeverversteviging werden gebruikt. Ze zijn op de meeste plaatsen al decenia lang niet meer afgezaagd of afgezet. Daardoor is de beschaduwing toegenomen, zelfs in die mate dat er bijna geen plantengroei meer is op de oevers en in het water. Door de houtkanten terug regelmatiger te beheren wordt het oorspronkelijke opener karakter van het landschap meer benaderd. De oever- en watervegetatie krijgt dan ook weer een kans, wat ook de fauna ten goede komt. Meer vegetatie in de gracht verhoogt ook de waterkwaliteit.

De bomen en struiken worden tot 10 à 20 cm boven de grond afgezaagd zodat ze weer kunnen uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt drastisch maar is van korte duur. In het voorjaar komen de nieuwe scheuten weer tevoorschijn uit de afgezaagde stompen.