Richtlijnen afvalbeheer in tijden van corona

Door het thuiszijn en thuiswerken wordt er nu meer afval aangeboden dan anders. Ondanks alle omstandigheden blijven de medewerkers van de afval-ophaaldienst voor onze inwoners paraat staan. Blijf ook zeker nu alle richtlijnen volgen om de afvalophaling zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

TIP: laat uw kinderen een leuke tekening maken om de ophalers te bedanken. 

Huis-aan-huis ophaling

  • De huis-aan-huis ophalingen verlopen volgens planning. Deze planning vindt u terug in de Recycle!-app, op de papieren ophaalkalender of hier.
  • Omwille van het rustige verkeer komen de ophalers misschien wel wat vroeger dan anders. Wilt u zeker geen afvalophaling missen? Zet bij voorkeur de avond voordien uw afval buiten.
  • Respecteer ook zeker de afstandsregels en ga de ophalers niet achterna met uw container of een extra zak. Zo kunnen zij op een veilige manier hun werk blijven doen.

Recyclagepark
Het recyclagepark is sinds 7 april opnieuw open volgens de normale openingsuren, maar wel met duidelijke richtlijnen. Lees ze zeker goed na voor u naar het recyclagepark vertrekt.

Glasbollen

  • De glasbollen in uw buurt blijven toegankelijk.
  • Laat hier zeker geen afval achter. Zit de container vol? Neem dan alles terug mee naar huis en kom op een later tijdstip terug.
  • TIP: check uw Recycle!-app voor een andere glasbol in uw buurt.

Textielcontainers

  • De textielcontainers worden niet meer leeg gemaakt.
  • U kunt met uw textiel ook niet op het recyclagepark terecht.
  • Breng uw textiel voorlopig niet meer naar de containers maar bewaar het thuis.

Probeer altijd zoveel mogelijk afval te voorkomen en zo goed mogelijk te sorteren. Zeker nu.

  • Sorteerders ontdekken heel veel wegwerphandschoenen in de PMD-zakken. Het is, zeker nu, niet veilig om deze handschoenen weg te werpen bij het PMD! Gooi gebruikte wegwerphandschoenen steeds bij het restafval.